Breakfast

Breakfast
veg icon

Kota Station Aloo Puri

400

veg icon

Paneer Bhurji Pav

400

veg icon

Nandlal Pur Saloni & Tikona Paratha

400

veg icon

Ajay Bhai Ke Aloo Parathe

400

veg icon

Ajay Bhai Ke Gobi Parathe

400

veg icon

Ajay Bhai Ke Paneer Parathe

400

veg icon

Avocado Toast With Tomato Fonduta

445

veg icon

Seasonal Fruit Smoothie Bowl

550

nonveg icon

Eggs To Order

450

nonveg icon

French Toast

475

nonveg icon

Japanese Pancake

475

nonveg icon

Shahkshuka

500

nonveg icon

Turkish Eggs

500

nonveg icon

Eggs Benedict

500

nonveg icon

Smoked Salmon On Toast With Cream Cheese & Micro Greens

625

nonveg icon

The Oink Omelette

750

nonveg icon

English Breakfast Tray

775