Sides

Sides
veg icon

Dip

50

veg icon

Roti

75

veg icon

Naaan

75

veg icon

Pita Bread

75

veg icon

Butter Roti

85

veg icon

Butter Naan

85

veg icon

Laccha Paratha

85

veg icon

Garlic Naan

95

veg icon

Malabar Paratha

95

veg icon

Jodhpuri Chur Chur Parantha

95

veg icon

Steam Rice

150

veg icon

Scoop Of Ice Cream

150

veg icon

Sauté Mushroom

150

veg icon

Saute Vegetable

150

veg icon

Hummus

150

veg icon

Paneer

150

veg icon

Cheese

150

veg icon

Guacamole

175

veg icon

Mashed Potatoes

175

veg icon

Garlic Bread

200

veg icon

Cheese Garlic Bread

250

nonveg icon

Chicken

125

nonveg icon

Prawns

150

nonveg icon

Bacon

150